Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljplanering

Granskad:

Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

Detaljplaneinstrumentet

Bebyggelse längs vatten.

Läs om vad en detaljplan är, när det krävs och om äldre planer.

Detaljplaneprocesserna

Två personer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om processen att ta fram en detaljplan.

Att reglera med detaljplan

Läs om hur planbestämmelser i detaljplan kan utformas och användas.

Planbeskrivning

Här kan du läsa om vad planbeskrivningen ska innehålla.

Miljöbedömningar

En ekoxe sitter på en sten.

Läs om miljöbedömningar i detaljplan.

Ändring av detaljplan

Person promenerar på en mindre gata.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid ändring av detaljplan.

Roller och ansvar

Människor på möte

Här kan du läsa om de olika roller och ansvar som finns inom detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Tre par händer pekar på planritning. Foto: Franz Feldmanis

Läs om vilka handlingar som krävs för att ta fram en detaljplan.

Digitalisering av befintlig detaljplaneinformation

Kvinna sitter och arbetar framför en dator

Läs om hur man kan tänka vid digitalisering av befintliga detaljplaner.

Länsstyrelsens tillsyn

Man med plan tittar ut över landskapet

Läs om Länsstyrelsens tillsyn.

Genomförande

Lantmäteriutrustning med tre personer.

Läs om genomförandet av en detaljplan.

Områdesbestämmelser

En kooperativ hyresrättsförening byggde hus som så att tolv hushåll att bo kvar i sin hembygd. Foto: Per Pixel.

Läs om när områdesbestämmelser kan användas och hur de utformas.

Temadelar detaljplan

Översiktsbild över stad med hus och gator

Läs om olika planeringsfrågor som hanteras inom detaljplanering.

Tillbaka till toppen