Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 2 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015

    I årsredovisningen summerar Boverket sitt arbete under 2015.

  • Hur mycket bullrar vägtrafiken? Hur mycket bullrar vägtrafiken?

    När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. I den här broschyren beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

    0,00 kr (inkl moms)
    Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice