Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 51 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

  Rapporten presenterar förslag på åtgärder som kan undantas från krav på bygglov när det gäller bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsanpassningsbidragen 2014 Bostadsanpassningsbidragen 2014

  Boverket har i en årlig rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag under 2014. Antalet ärenden har ökat under 2014 men den totala kostnaden för kommunerna är densamma som under 2013.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Att bygga för en ökad jämställdhet Att bygga för en ökad jämställdhet

  Boverket ska på bästa möjliga sätt bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. En del i arbetet är att ta fram goda exempel på hur jämställdhetsperspektivet har hanterats inom byggsektorn. Syftet med exempelsamlingen är att ge tips, inspiration och fungera som ett diskussionsunderlag inom byggsektorn om hur vi kan bygga för en ökad jämställdhet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

  Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergi-byggnader. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie

  Boverket och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utvärderat befintliga och nya lågenergibyggnader.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

  Boverket har avslutat regeringsuppdraget: Att utreda behovet av och förutsättningar för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014

  Arbetet har gett många resultat både vad gäller identifierade kopplingar till jämställdhet i verksamheten och ökade kunskaper om jämställdhetsintegrering. Centrala verktyg har varit normkritik och genusanalys.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer maj 2015 Boverkets indikatorer maj 2015

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Kunskapsbehov Kunskapsbehov

  I rapporten redogör vi för ett antal kunskapsbehov som Boverket bedömer är av störst strategisk betydelse inom myndighetens tre verksamhetsområden: "Fungerande bostadsmarknad", "Hållbara städer" och "Hållbara byggnader"

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder

  Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse. Vägledningen kan även användas vid skolor, förskolor och vårdlokaler för de tidpunkter då lokalerna används.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice