Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 17 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Ungdomars boende– lägesrapport 2013 Ungdomars boende– lägesrapport 2013

  Under flera år har det byggts för lite bostäder i Sverige. En generell bostadsbrist försvårar vanligtvis ungdomars möjlighet att få en egen bostad. Möjligheterna påverkas också av bostadspolitiska och ungdomsspecifika insatser. I rapporten kan du läsa mer om ungdomars boende 2013.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer maj Boverkets indikatorer maj

  En kortfattad sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Planeringsförenklade åtgärder Planeringsförenklade åtgärder

  Den här rapporten visar hur kommunerna tillämpar den nya plan- och bygglagen för att förkorta tiden från idé till färdig byggnad. Många kommuner anser att bygglovshanteringen har ökat. Förbättringar som man anger är i första hand organisatoriska och administrativa rutiner.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU och Bostadspolitiken 2012 EU och Bostadspolitiken 2012

  Boverket följer utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden som kan påverka svensk bostadspolitik. Här presenteras en sammanfattning av våra iakttagelser under 2012.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012

  Under 2012 fick Boverket ännu fler uppdrag och medarbetare. Boverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN) gick samman till en myndighet. En ny vägledning för bostadsanpassningsbidraget och energideklarationerna publicerades på boverket.se.

 • Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

  Sedan 2007 har det funnits möjlighet att söka investeringsstöd för ny- eller ombyggnad av äldrebostäder. Rapporten redovisar investeringsstödet i siffror och visar dess effekter. Den ger även en bild av hur olika boendeformer för äldre har utvecklats över tid.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Optimala kostnader för energieffektivisering Optimala kostnader för energieffektivisering

  De flesta kraven på energihushållning ligger inom ramen för den kostnadsoptimala nivån. Det visar det regeringsunderlag som Boverket och Statens energimyndighet tagit fram. Underlaget bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice