Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 43 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bostadsbristen och hyressättningssystemet Bostadsbristen och hyressättningssystemet

  Den vanliga uppfattningen är att brist på bostäder botas genom nybyggnation. I den här marknadsrapporten undersöker vi istället om det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Vi tittar också närmare på hur systemet med bruksvärde påverkar bostadsbristen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer november Boverkets indikatorer november

  Under 2013 har priserna på bostäder fortsatt att öka, likaså antalet bygglov för flerbostadshus. Byggandet hölls däremot nere av konjunktursvängningarna. Här hittar du en kortfattad analys av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

  Boverket och Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på strategi för energieffektiva renoveringar. Dokumentet innehåller bland annat en översikt av byggnadsbeståndet, renoveringsmetoder samt ett framtidsperspektiv.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

  Att bygga bostäder på orter med gruvverksamhet är förenat med risker. Analysen visar att det är dessa risker som får byggherrar att avstå investeringar. Exempel på risker är den osäkra framtiden för gruvindustrin och det låga marknadsvärdet på befintliga bostäder.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet

  Att göra samhället tillgängligt för alla är en mycket aktuell fråga. I denna rapport visar det sig att kommuner hanterar inventeringen av sitt husbestånd olika. Det som avgör val av metod och verktyg kan exempelvis vara geografisk läge, areal och befolkningsmängd.

  112,36 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad Ett svenskt system med depositionsbetalningar vid uthyrning av egen bostad

  Rapporten sammanfattar och analyserar olika system för depositionsförfarande vid uthyrning av bostäder i andra länder. Boverket diskuterar även hur en svensk modell för depositionskonton skulle kunna se ut.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

  Det behövs fler bostäder till våra ungdomar och studenter. Boverkets förslag innebär att man kan bygga bostäder på fler platser, med mindre boyta och därmed till en lägre kostnad. Det blir även möjligt att bygga snabbare, då villkoren för tidsbegränsade bygglov förbättras.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt

  Det talas om bostadsbrist som aldrig förr. Debatten har inte varit så intensiv sedan miljonprogrammets dagar (1965-75). I dag är urbaniseringen åter mycket snabb och man talar om bostadsbrist – men byggandet förblir lågt.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden 2013-2014 Bostadsmarknaden 2013-2014

  Rapporten speglar kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden, förväntat bostadsbyggande, arbetet med boendeplanering och insatser för särskilda grupper. Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät 2013 ligger som grund för denna rapport.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen Kartläggning av behovet av kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

  En kontrollansvarig behövs vid de flesta byggprojekt. Om en sådan saknas kan arbetet försenas. Här får du en bild av hur behovet ser ut i olika delar av landet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
Sidansvarig: Publikationsservice