På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 8 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

  Fysisk aktivitet en förutsättning för god hälsa. Samhällsplaneringen har här en viktig roll - att skapa byggda miljöer som underlättar fysisk aktivitet.

 • EU:s påverkan på fysisk planering EU:s påverkan på fysisk planering

  EU saknar befogenhet att styra medlemsländernas arbete med fysisk planering. Studien visar att EU istället kan använda sig av olika instrument inom miljöområdet för att påverka planeringen. Här hittar du en kartläggning av dessa.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Trafikbuller och nybyggda bostäder Trafikbuller och nybyggda bostäder

  Buller påverkar människors hälsa och möjligheter till en god livskvalitet. Det är därför viktigt att buller hanteras som en betydelsefull planeringsfråga, speciellt när man bygger nytt i trafiknära lägen. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om buller.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn

  Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av byggnader har minskat kraftigt mellan 1993 och 2007. Rapporten tar även upp indikatorer som kväveoxider, partiklar, generering av avfall och användningen av hälsofarliga kemiska produkter.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010

  Boverkets fokus under 2010 var medborgarperspektiv, miljöperspektiv och hållbar stadsutveckling. En ny struktur för organisationen togs fram. Förändringen är ett steg på vägen till en mer modern, rättssäker och effektiv myndighet.

 • God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel

  Fördjupningsrapporten beskriver förekomst av fukt- och mögelskador i den svenska bebyggelsen, i synnerhet sådana skador som kan påverka människors hälsa. Rapporten innehåller också förslag till ett nytt delmål för fukt och mögel inom miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Klimatanpassning i planering och byggande Klimatanpassning i planering och byggande

  Konsekvenserna av klimatförändringen, exempelvis att havet stiger, påverkar flera delar av landet. Boverket anser därför att en nationell strategi för klimatanpassning bör tas fram.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Radon i inomhusmiljön Radon i inomhusmiljön

  Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar hårdare krav för radonhalten i bostäder. Anledningen är att det uppmärksammats att lungcancer kan uppstå i bostäder med en radonhalt under det gränsvärde som vi tillåter i Sverige.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice