På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 42 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Trafikbuller och nybyggda bostäder Trafikbuller och nybyggda bostäder

  Buller påverkar människors hälsa och möjligheter till en god livskvalitet. Det är därför viktigt att buller hanteras som en betydelsefull planeringsfråga, speciellt när man bygger nytt i trafiknära lägen. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om buller.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden 2011-2012 Bostadsmarknaden 2011-2012

  Antalet kommuner som har en brist på bostäder ökar. Samtidigt minskar antalet kommuner med ett överskott. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter minskar 2010, jämfört med 2009. Det är fortfarande Storstockholm som står för de flesta av dessa försäljningar.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Erfarenheter från takras i Sverige vintrarna 2009/10 och 2010/11 Erfarenheter från takras i Sverige vintrarna 2009/10 och 2010/11

  För att minska antalet rasade tak föreslår Boverket densitetsmätningar av snö, att en expertgrupp inrättas, att erfarenheter av fel och brister i byggnader återrapporteras samt att tydligare information till lantbrukare. Förslagen bygger på erfarenheterna i rapporten.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Fara på taken Fara på taken

  Den höga kostnaden och ringa nyttan talar emot fler retroaktiva krav på taksäkerhetsanordningar. Boverket rekommenderar inte heller obligatoriska besiktningar av taksäkerhetsanordningar. Man för även en diskussion kring takolyckor i rapporten.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planering, byggande och boende Planering, byggande och boende

  Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Med denna lägesrapport vill vi göra det lättare för dig att ta del av de fakta vi tar fram och de utmaningar vi ser.

 • Ungdomars boende – lägesrapport 2011 Ungdomars boende – lägesrapport 2011

  Den stora ungdomsgenerationen som föddes i slutet på 1980- och början på 1990-talet håller nu på att etablera sig på bostadsmarknaden. Drygt hälften av landets kommuner uppger att det är brist på sådana bostäder som ungdomar efterfrågar.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Boverkets uppsiktsrapport Boverkets uppsiktsrapport

  Positiva utvecklingstrender och möjligheter, men också vissa svårigheter, vad gäller tillämpningen av lagen. Uppsiktsrapporten sammanfattar Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt och tillsyn, kopplat till plan- och bygglagen (PBL).

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Rumslig utvecklingsplanering Rumslig utvecklingsplanering

  Hur ska det regionala tillväxtarbetet bättre kunna kopplas till kommunernas fysiska planering? Intervjuer pekar på att denna samverkan har ökat. I rapporten hittar du fler trender och tendenser kring rumslig utvecklingsplanering.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Energi i bebyggelsen - tekniska egenskaper och beräkningar Energi i bebyggelsen - tekniska egenskaper och beräkningar

  Mycket av den energi vi använder behövs för att kompensera för de värmeförluster som exempelvis sker genom byggnadernas väggar, tak och golv. Den här fördjupningsrapporten beskriver energianvändningen i Sverige, med konsekvenser av energibesparing.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Teknisk status i den svenska bebyggelsen Teknisk status i den svenska bebyggelsen

  Boverket har tagit fram en beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. Den här delrapporten innehåller besiktningar och mätningar av teknisk status i den svenska bebyggelsen.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice