På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 10 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande?

  Boverket har lämnat fyra förslag till regeringen om hur Sverige ska göra för att uppfylla de krav som finns i EU-direktivet om att öka användningen av förnybar energi. Ett förslag är att man ska titta närmre på om temperaturnivåer i värmesystem ska införas i Boverkets byggregler.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsföretag PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsföretag

  Vilka typer av finansieringsstöd eller principmodeller för att främja energieffektiviseringar inom bostadsområdet är tänkbara? Bostadskreditnämnden (BKN) belyser frågan i detta PM.

 • EU-direktivet om byggnaders energiprestanda EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

  Syftet med direktivet är förbättra energiprestandan i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Eftersom EU-direktivet arbetats om har Boverket utrett om det behövs ytterligare förändringar i de svenska reglerna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

  Bättre samhällsplanering är viktigt för att minska samhällets resurs- och energiförbrukning på lång sikt. Den kan också lägga grunden för minskade utsläpp. Rapporten visar hur man genom detaljplanering och översiktsplanering kan minska samhällets klimatpåverkan.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Vindkraft till havs Vindkraft till havs

  Studien presenterar om och hur svenska kustkommuner har planerat för vindkraft till havs. Kartläggningen kompletteras av fem nedslag i pågående vindkraftsprojekt. Rapporten vänder sig i första hand dig som arbetar inom statlig, kommunal och regional verksamhet.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009

  Förutom att beskriva vad som hände i de olika verksamheterna under 2009, presenterar årsredovisningen de regeringsuppdrag och publikationer som Boverket arbetade med under året. Den finansiella redovisningen finns med, liksom en ny indelning av Boverkets verksamhet.

 • Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

  De krav på specifik energianvändning som ställdes i Boverkets byggregler (BBR) 2006 uppfylldes till stor del, visar rapporten. Det gäller särskilt de senaste årens nyproduktion av byggnader. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att se till att energireglerna uppfylls.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av systemet med energideklarationer Utvärdering av systemet med energideklarationer

  Att göra energianvändningen mer effektiv och skapa en god inomhusmiljö i byggnader. Det är tanken bakom systemet med energideklarationer. Då det var för tidigt att göra en utvärdering, fokuserar rapporten istället på systemet och på dem som det påverkar.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av OFFrot-stödet Utvärdering av OFFrot-stödet

  Över hälften av de energieffektiviserande åtgärder som genomfördes med OFFrot-stödet, skulle troligen ha genomförts även utan stödet. Energipolitiken och den korta stödperioden kan vara troliga orsaker. Stödet gavs enbart till investeringar i offentliga lokaler.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar

  Att få en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi som används för uppvärmning i småhus. Det var de syften som fanns med stöden. Enligt utvärderingen har dessa fått den effekt man ville, om än i ringa omfattning.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice