På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 10 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Syftet med direktivet är förbättra energiprestandan i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Eftersom EU-direktivet arbetats om har Boverket utrett om det behövs ytterligare förändringar i de svenska reglerna.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

Bättre samhällsplanering är viktigt för att minska samhällets resurs- och energiförbrukning på lång sikt. Den kan också lägga grunden för minskade utsläpp. Rapporten visar hur man genom detaljplanering och översiktsplanering kan minska samhällets klimatpåverkan.

127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Vindkraft till havs

Vindkraft till havs

Studien presenterar om och hur svenska kustkommuner har planerat för vindkraft till havs. Kartläggningen kompletteras av fem nedslag i pågående vindkraftsprojekt. Rapporten vänder sig i första hand dig som arbetar inom statlig, kommunal och regional verksamhet.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Förutom att beskriva vad som hände i de olika verksamheterna under 2009, presenterar årsredovisningen de regeringsuppdrag och publikationer som Boverket arbetade med under året. Den finansiella redovisningen finns med, liksom en ny indelning av Boverkets verksamhet.

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

De krav på specifik energianvändning som ställdes i Boverkets byggregler (BBR) 2006 uppfylldes till stor del, visar rapporten. Det gäller särskilt de senaste årens nyproduktion av byggnader. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att se till att energireglerna uppfylls.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Utvärdering av systemet med energideklarationer

Utvärdering av systemet med energideklarationer

Att göra energianvändningen mer effektiv och skapa en god inomhusmiljö i byggnader. Det är tanken bakom systemet med energideklarationer. Då det var för tidigt att göra en utvärdering, fokuserar rapporten istället på systemet och på dem som det påverkar.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Utvärdering av OFFrot-stödet

Utvärdering av OFFrot-stödet

Över hälften av de energieffektiviserande åtgärder som genomfördes med OFFrot-stödet, skulle troligen ha genomförts även utan stödet. Energipolitiken och den korta stödperioden kan vara troliga orsaker. Stödet gavs enbart till investeringar i offentliga lokaler.

84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen