På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 16 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bostadsmarknaderna i Norden och regionalt Bostadsmarknaderna i Norden och regionalt

  Bostadspriserna och bostadsbyggandet i de nordiska länderna gick ner markant under finanskrisen. Men redan sommaren 2009 vände bostadspriserna uppåt igen. I Sverige har bostadstätheten ökat de senaste 20 åren.

 • Konkurrens på bostadsmarknaden Konkurrens på bostadsmarknaden

  En ökande del av bostäderna i Sverige ägs av utlandsbaserade företag. De två största ägarna är Stockholms och Göteborgs kommuner. Sedan kommer två utlandsbaserade företag, ACTA (Norge) och Akelius Invest Ltd (Bahamas).

 • Regionala analyser av bostadsmarknaden Regionala analyser av bostadsmarknaden

  Det byggs för lite. Det är brist på små, billiga lägenheter till unga och tillgängliga lägenheter för äldre. Analysen för 2010 innehåller två fördjupningar: bostadsbyggandet och kommunernas arbete med boendefrågorna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • En bostadsbubbla kostar En bostadsbubbla kostar

  Bostadspriserna behöver anpassas nedåt med i genomsnitt 20 procent. Det kan ske snabbt, genom prissänkningar, eller mer långsamt genom att inflationen urholkar de oförändrade priserna. Rapporten visar att en framtida prisanpassning påverkar tillväxten negativt.

 • Bolån i Sverige - en begränsad marknad Bolån i Sverige - en begränsad marknad

  De svenska hushållen ökar sina skulder i snabb takt. Vi har idag en kombination av höga skulder och rörliga räntor. Speciellt högt skuldsatta hushåll skulle vinna på att ha bundna räntor. Idag saknas det dock möjlighet att binda räntan på riktigt lång sikt, till konkurrensmässiga villkor.

 • Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

  Bostadskreditnämnden (BKN) har sökt upp och dokumenterat bostadsbyggnadsprojekt som har svårighet att finna finansiering. Sex av dessa redovisas i rapporten.

 • Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010 Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010

  Här hittar du en sammanställning över lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagen, i mars 2010. Inventeringen är gjort av Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Bostadskreditnämnden (BKN).

 • Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

  Hyres- och förvärvsgarantier infördes för att stärka enskilda människors möjligheter till ett förstahandskontrakt eller ett bolån. När dessa garantier nu har funnits i några år, konstaterar vi att utfallet inte blev som vi trodde. De ger så liten effekt att de måste ifrågasättas.

 • Ungdomars boende Ungdomars boende

  Här hittar du uppgifter om hur ungdomar bor år 2010, tillgången på bostäder, trivsel och i vilken utsträckning de bor kvar hemma. Värdefull information för dig som arbetar på en myndighet, är samhällsplanerare eller på ett företag i bygg- och fastighetsbranscherna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden 2010-2011 Bostadsmarknaden 2010-2011

  Antalet kommuner som uppger att det är brist på bostäder minskar för andra året i rad. Samtidigt ökar antalet kommuner som har ett överskott på bostäder. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter minskar under 2009, jämfört med 2008, men siffran är hög i ett längre perspektiv.

Sidansvarig: Publikationsservice