Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 37 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Trösklar till bostadsmarknaden Trösklar till bostadsmarknaden

  Bostadsbrist minskar resurssvaga personers möjligheter att hävda sig på hyresmarknaden. Här beskriver Boverket vilka principer fastighetsägare följer då de fördelar lägenheter. Du kan även läsa om ungdomars problem att finna bostäder samt asylsökandes och flyktingars boende.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

  De krav på specifik energianvändning som ställdes i Boverkets byggregler (BBR) 2006 uppfylldes till stor del, visar rapporten. Det gäller särskilt de senaste årens nyproduktion av byggnader. Kommunerna har en viktig roll när det gäller att se till att energireglerna uppfylls.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av systemet med energideklarationer Utvärdering av systemet med energideklarationer

  Att göra energianvändningen mer effektiv och skapa en god inomhusmiljö i byggnader. Det är tanken bakom systemet med energideklarationer. Då det var för tidigt att göra en utvärdering, fokuserar rapporten istället på systemet och på dem som det påverkar.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av OFFrot-stödet Utvärdering av OFFrot-stödet

  Över hälften av de energieffektiviserande åtgärder som genomfördes med OFFrot-stödet, skulle troligen ha genomförts även utan stödet. Energipolitiken och den korta stödperioden kan vara troliga orsaker. Stödet gavs enbart till investeringar i offentliga lokaler.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar

  Att få en effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi som används för uppvärmning i småhus. Det var de syften som fanns med stöden. Enligt utvärderingen har dessa fått den effekt man ville, om än i ringa omfattning.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI

  Fördjupningsrapporten beskriver de statistiska metoderna i Boverkets undersökning BETSI (Byggnaders Energianvändning, Tekniska Status och Inomhusmiljö).

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Student söker bostad Student söker bostad

  Tillströmningen av studenter innebär att bristen på bostäder blir större. Studenter är generellt sett en ekonomiskt svag grupp och har svårt att konkurrera med andra grupper om de bostäder som finns. Rapporten beskriver studenternas situation på bostadsmarknaden.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice