Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 37 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010 Lediga lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag mars 2010

  Här hittar du en sammanställning över lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagen, i mars 2010. Inventeringen är gjort av Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Bostadskreditnämnden (BKN).

 • Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?

  Här hittar du en sammanställning över lediga lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagen, i mars 2010. Inventeringen är gjort av Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Bostadskreditnämnden (BKN).

 • Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

  Hyres- och förvärvsgarantier infördes för att stärka enskilda människors möjligheter till ett förstahandskontrakt eller ett bolån. När dessa garantier nu har funnits i några år, konstaterar vi att utfallet inte blev som vi trodde. De ger så liten effekt att de måste ifrågasättas.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2009 Bostadsanpassningsbidragen 2009

  Rapporten innehåller en sammanställning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2009. Boverkets tillsynsarbete och hur kommunernas kostnader varierar i olika delar av landet finns också med.

 • EU-direktivet om byggnaders energiprestanda EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

  Syftet med direktivet är förbättra energiprestandan i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Eftersom EU-direktivet arbetats om har Boverket utrett om det behövs ytterligare förändringar i de svenska reglerna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Taksäkerhet Taksäkerhet

  Här kan du läsa om förekomsten av säkerhetsanordningar på tak och hur väl de uppfyller regelverket. Även brister i säkerhetsanordningarna redovisas i denna fördjupningsrapport inom projektet BETSI (Byggnaders Energi, Tekniska Status och Inomhusmiljö).

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Ungdomars boende Ungdomars boende

  Här hittar du uppgifter om hur ungdomar bor år 2010, tillgången på bostäder, trivsel och i vilken utsträckning de bor kvar hemma. Värdefull information för dig som arbetar på en myndighet, är samhällsplanerare eller på ett företag i bygg- och fastighetsbranscherna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för buller inomhus God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för buller inomhus

  Här hittar du en fördjupad utvärdering av riksdagens miljömål för buller, med särskilt fokus på buller som orsakas av våra byggnader.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö God bebyggd miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

  Antalet radonsaneringar har ökat de senaste åren, speciellt i skolor, förskolor och flerbostadshus. Fördjupningsrapporten utvärderar miljömålen för god inomhusmiljö, med särskilt fokus på radon och ventilation.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boendeinflytande i praktiken Boendeinflytande i praktiken

  Det finns stora vinster med ett utökat boendeinflytande. De boende har värdefulla kunskaper om hur området fungerar och vad som fungerar mindre bra. Rapporten utvärderar boendeinflytande i samband med förnyelse av områden med stort utanförskap.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice