Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 17 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Mellan uppehållstillstånd och bostad Mellan uppehållstillstånd och bostad

  Kartläggningen av nyanlända flyktingars boende visar att bostadssituationen varierar utifrån om du har kommit som flykting, anhörig eller på grund av arbetsmarknads- eller utbildningsskäl.

 • Metoder för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna Metoder för att hantera prisrisker på bostadsmarknaderna

  Den egna bostaden är för de flesta människor den största investeringen i livet. Husköpet är normalt inte resultatet av en traditionell investeringskalkyl där avkastning ställs mot risk. I rapporten kan du se hur marknaden fungerar. Du får även ta del av förändringsarbeten från andra länder.

 • Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadsmarknaderna

  Finanskrisen har satt fokus på bolånemarknaderna och deras brister. Utifrån det har Bostadskreditnämnden (BKN) pekat ut tre områden, där man behöver göra extra utredningar. Dessa är marknadernas funktionssätt, etablering av nya aktörer och hanteringen av prisrisker.

 • Regionala analyser av bostadsmarknaden Regionala analyser av bostadsmarknaden

  Det här är andra delen i arbetet med att utveckla länsstyrelsernas arbete med boendefrågor. Här hittar du regionala analyser av bostadsmarknaden.

 • Ungdomars boende - Lägesrapport 2009 Ungdomars boende - Lägesrapport 2009

  Ungdomar med olika bakgrund, ålder och kön har olika typer av boendemönster. I rapporten visar hur ungdomar bor år 2009, utifrån aspekter som boendeform, trivsel, störningar, kostnader och tillgång på bostäder.

 • Vad bestämmer priset på bostäder? Vad bestämmer priset på bostäder?

  Prisnedgången på bostäder har stannat, på en hög nivå. Om man jämför med boendekostnaden är priserna idag i nivå med tidigare toppar från åttio- och nittiotalen. Tidigare erfarenheter från liknande situationer gör att vi kan förvänta oss att priserna sjunker ytterligare.

 • Varifrån kommer pengarna? Varifrån kommer pengarna?

  Den finansiella krisen har inte påverkat hushållens möjligheter att få bostadslån. Bolåneräntorna är rekordlåga. Hushållens totala skuldsättning har ökat från 50 till 75 procent av BNP de senaste 10 åren. Bolånen står för hela ökningen, visar marknadsrapporten från Bostadskreditnämnden (BKN).

Sidansvarig: Publikationsservice