Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 3 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Fel och brister i nya bostäder Fel och brister i nya bostäder

    En ny studie tar upp fel och brister i nyproducerade bostäder. Här kan du se hur processen för att åtgärda felen efter inflyttning går till samt hur kunder, boende och byggföretag upplever det arbetet.

  • Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

    Stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen infördes i januari 2005. Syftet var att uppmuntra fastighetsägare till befintliga flerbostadshus att inrätta utrymmen för källsortering. Här utvärderar Boverket stödet för hela perioden, som sträcker sig fram till och med december 2006.

  • Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006

    Här hittar du Boverkets årsredovisning för 2006. Den består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt andra väsentliga uppgifter.

Sidansvarig: Publikationsservice