På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 10 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Analys av svaga bostadsmarknader Analys av svaga bostadsmarknader

  Publikationen analyserar den ekonomiska utvecklingen på bostadsmarknaden i kommuner med svaga bostadsmarknader även analysera konkurrensförhållandet och ägarstrukturen inom bostadssektorn. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • Boendeplanering Boendeplanering

  Rapporten riktar sig till dig som arbetar konkret med boendefrågor i kommunen eller som har del i ansvaret för kommunens strategiska planering för välfärd och tillväxt och ger vägledning och inspiration till nya arbetssätt och infallsvinklar.

 • Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen? Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen?

  Rapporten följer upp och utvärderar de statliga styrmedlen inom bostadspolitiken. Uppföljning och utvärdering av effekten av1997 års regelförändringar av bostadsbidraget, det vill säga det regelverk som, mindre förändringar, fortfarande gäller.

 • Bostadsmarknaden år 2006-2007 Bostadsmarknaden år 2006-2007

  Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget i kommunerna samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet under åren 2006 till 2007. Rapporten bygger på resultat från Boverkets bostadsmarknadsenkät.

 • En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument

  Rapporten informerar om hur allmännyttiga bostadsföretag fungerar som kommunala instrument. Kommunala bostadsföretag i 25 kommuner har ingått i studien.

 • Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

  Rapporten redovisar den ekonomiska utvecklingen särskilt med avseende på hushållens boendeekonomi, utgifter för boende, disponibla inkomster och konsumtionsutrymmet efter boendet år 2004 samt prognos för år 2006. Rapporten visar även regionala skillnader.

 • Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

  Här redovisas hushållens boendeutgifter och disponibla inkomster för perioden 1997–2003 samt en prognos för år 2004 och 2005 fördelat efter de tre upplåtelseformerna; hyresrätt, bostadsrätt och egnahem. Även regionala skillnader i boendeutgifter och inkomster redovisas för fyra regioner.

 • Statliga bostadskreditgarantier i framtiden Statliga bostadskreditgarantier i framtiden

  Rapporten avser att redovisa motiv och användningsområden för statliga bostadskreditgarantier, att lyfta fram vikten av att löpande följa hur väl bygg- bostads- och bostadsfinansieringsmarknaderna fungerar och att bedöma olika insatser för att förbättra funktionssättet.

 • Var finns rum för våra barn? Var finns rum för våra barn?

  Rapporten om trångboddhet i Sverige uppmärksammar hur denna utvecklats framförallt de senaste tjugofem åren. Analys av orsaker och konsekvenser av trångboddhet för olika grupper i samhället har gjorts och rapporten redovisar offentlig statistik om trångboddhet i Sverige.

 • Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005

  Boverkets styrelse har vid möte den 20 februari 2006 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga uppgifter för 2005.

Sidansvarig: Publikationsservice