På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 32 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

  Vilka förutsättningar finns för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i folkmemmets flerbostadshusområden, rekordårens storskaliga flerbostadshusområden och de stora småhusområdena.

 • God bebyggd miljö på regional nivå God bebyggd miljö på regional nivå

  Studie om länsstyrelsernas regionala målsättningar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ansvarar för att målet ska uppnås genom att samordna olika aktörer.

 • Hållbar stadsutveckling Hållbar stadsutveckling

  Rapporten ger en bild hur man planerar för hållbar stadsutveckling i Lund, Eksjö, Eskilstuna Uppsala och Umeå. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner, både antagna och samrådshandlingar har använts som underlag.

 • Kooperativa hyresrätter Kooperativa hyresrätter

  Rapporten visar nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen. Här förslås bland annat att det ska bli lättare att bilda och ombilda till kooperativa hyresrättsföreningar. Det föreslås också att det ska bli lättare för kooperativa hyresrättsföreningar att utnyttja sin förköpsrätt när allmännyttan säljer ut.

 • Kv. Adlersten Karlskrona Kv. Adlersten Karlskrona

  Rapporten beskriver hur Karlskronahem valt att dela upp upphandlingen av ett större bostadsprojekt i centrala Karlskrona på totalt elva totalentreprenader. Resultatet visade att kostnaderna minskade med omkring 20 procent.

 • Leva och bo i gemenskap Leva och bo i gemenskap

  Delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö med syfte att visa om det går att hålla nere den enskildes boendekostnader. Här redovisas vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening.

 • Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram

  Rapporten är Boverkets slutrapportering av regeringsuppdraget att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram, RUP.

 • Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

  Rapporten ger exempel på olika detaljplaneärenden från Stockholms- och Göteborgsregionen där länsstyrelserna har påpekat att planeringen kan medföra att normerna för kvävedioxid och partiklar överskrids eller är på väg att överskridas.

 • Många mål – få medel Många mål – få medel

  Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004 Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden?

 • Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige

  Rapporten sammanfattar erfarenheterna från tre projekt inom Byggkostnadsforum. Projekten har haft till syfte att ta fram metoder för att sänka inköpskostnaderna för byggmaterial.

Sidansvarig: Publikationsservice