På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 10 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005 Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998-2005

  Slutrapport med redovisning av inriktning och effekter av den verksamhet som först Bostadsdelegationen och sedan Statens bostadsnämnd har bedrivit inom ramen för det uppdrag som statsmakterna lämnaden år 1998. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • En hel stad En hel stad

  Rapporten redovisar exempel från sju kommuner som arbetar med integrationsfrågor som rör boendet.

 • Vad innebär det bostadspolitiska målet? Vad innebär det bostadspolitiska målet?

  Rapporten analyserar och beskriver människors förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar.

 • Bostadspolitiken 2005 Bostadspolitiken 2005

  Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4-5 oktober 2005 Rapporterna ger en överblick över vad som skett på det bostadspolitiska området under de senaste åren. Rapporten baseras framförallt på uppgifter från Finansdepartementet, Statistiska centralbyrån och Boverket.

 • Välkommen till bostadsmarknaden Välkommen till bostadsmarknaden

  Rapportens syfte är att följa och belysa integration i boendet och boendesegregationen i Sverige, i första hand med etniskt perspektiv.

 • Många mål – få medel Många mål – få medel

  Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004 Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden?

 • Leva och bo i gemenskap Leva och bo i gemenskap

  Delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö med syfte att visa om det går att hålla nere den enskildes boendekostnader. Här redovisas vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening.

 • Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

  Rapporten kan ses som en handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresgästföreningar Här förklaras och exemplifieras många av de centrala moment som en förening kan behöva gå igenom för att kunna förbereda sin föreningsbildning.

 • Boendeplanering i praktiken Boendeplanering i praktiken

  Rapporten är en del i projektet "Planeringsstöd i boendeplaneringen” , vilket innebär att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet. Ett stöd till kommunerna angående boendeplanering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden år 2005-2006 Bostadsmarknaden år 2005-2006

  Rapporten bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2005 som genomförs i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Förväntat tillskott av specialbostäder och kommunernas arbete med bostadsförsörjningsplaneringen belyses också, liksom deras insatser för särskilda grupper.

Sidansvarig: Publikationsservice