På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 32 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram

  Rapporten är Boverkets slutrapportering av regeringsuppdraget att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram, RUP.

 • Tillgängliga platser Tillgängliga platser

  Rapporten innehåller en konsekvensanalys som Boverket tog fram inför beslutet om de nya reglerna angående våra föreskrifter om användbarhet och tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader, ALM.

 • Många mål – få medel Många mål – få medel

  Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004 Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden?

 • Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten - en miljöbov?

  Rapportens huvudsyfte är att utreda om Sveriges fastighetstaxeringssystem för småhus motverkar investeringar i energieffektiv teknik och därefter ge förslag hur denna i sådana fall kan justeras för att på ett bättre sätt främja måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålet

 • Kooperativa hyresrätter Kooperativa hyresrätter

  Rapporten visar nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen. Här förslås bland annat att det ska bli lättare att bilda och ombilda till kooperativa hyresrättsföreningar. Det föreslås också att det ska bli lättare för kooperativa hyresrättsföreningar att utnyttja sin förköpsrätt när allmännyttan säljer ut.

 • Leva och bo i gemenskap Leva och bo i gemenskap

  Delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö med syfte att visa om det går att hålla nere den enskildes boendekostnader. Här redovisas vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening.

 • Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

  Rapporten kan ses som en handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresgästföreningar Här förklaras och exemplifieras många av de centrala moment som en förening kan behöva gå igenom för att kunna förbereda sin föreningsbildning.

 • Bygga bra bostäder Bygga bra bostäder

  Rapporten är en dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet. Avsikten med konferensen var att belysa dagens villkor för byggande av bostäder. Frågor som diskuterades var bland annat om det går att bygga billigt och samtidigt upprätthålla långsiktiga kvalitetskrav och låga driftskostnader.

 • Boendeplanering i praktiken Boendeplanering i praktiken

  Rapporten är en del i projektet "Planeringsstöd i boendeplaneringen” , vilket innebär att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet. Ett stöd till kommunerna angående boendeplanering.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden år 2005-2006 Bostadsmarknaden år 2005-2006

  Rapporten bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2005 som genomförs i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Förväntat tillskott av specialbostäder och kommunernas arbete med bostadsförsörjningsplaneringen belyses också, liksom deras insatser för särskilda grupper.

Sidansvarig: Publikationsservice