På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 32 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Når vi de handikappolitiska målen? Når vi de handikappolitiska målen?

  Boverket har genomfört en omvärldsanalys för att belysa olika faktorer som kan påverka möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Rapporten är till stor del en nulägesbeskrivning av delar av särskilt angelägna områden.

 • Välkommen till bostadsmarknaden Välkommen till bostadsmarknaden

  Rapportens syfte är att följa och belysa integration i boendet och boendesegregationen i Sverige, i första hand med etniskt perspektiv.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2004 Bostadsanpassningsbidragen 2004

  Sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2004. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2005.

 • Piska och morot Piska och morot

  Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader Rapporten utreder styrmedel för energieffektivisering i byggnader. Förslag framgår för att minska miljöbelastningen från energianvändningen i byggnader. Bland annat föreslås att kommande bostadshus förses med system för individuell mätning av värme och varmvatten.

 • Blandstaden

  Rapporten är ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling, fysisk såväl som social. Rapporten är producerad i samarbete mellan Boverket och Formas och ingår i projektet "Hållbar bebyggelseutveckling - teori, politik och praktik".

 • Personsäkerhet i tunnlar Personsäkerhet i tunnlar

  Slutrapport om hur man kan öka säkerhetsnivåer och vilken lagstiftning som ska tillämpas i tunnelprojekt.

 • Regionala utvecklingsprogram, RUP Regionala utvecklingsprogram, RUP

  Både myndigheter och regering måste engagera sig mer aktivt i det regionala utvecklingsarbetet om Sverige ska kunna utveckla en sammanhållen politik för regional utveckling. Rapporten är utgiven av NUTEK

 • Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige Ny prisstruktur för byggmaterial i Sverige

  Rapporten sammanfattar erfarenheterna från tre projekt inom Byggkostnadsforum. Projekten har haft till syfte att ta fram metoder för att sänka inköpskostnaderna för byggmaterial.

 • Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande

  Rapporten informerar om en undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa kostnader påverkar boendekostnaderna.

 • God bebyggd miljö på regional nivå God bebyggd miljö på regional nivå

  Studie om länsstyrelsernas regionala målsättningar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ansvarar för att målet ska uppnås genom att samordna olika aktörer.

Sidansvarig: Publikationsservice