Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 28 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park

  Rapport om Helsingborgshems nybyggnadsprojekt - ett utvecklingsprojekt med tidig samverkan mellan byggherre, entreprenör, förvaltare, arkitekt och övriga projektörer.

 • Från två till 120 anbud Från två till 120 anbud

  Rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus. Den visar betydelsen av rätt entreprenadform, hur man arbetar, samt tydliggör byggherrens krav och intentioner i förhållande till den rådande situationen på den lokala och regionala marknaden.

 • God standard hög kvalitet och låg hyra God standard hög kvalitet och låg hyra

  Rapporten redogör för hur det privata bostadsbolaget Melin Förvaltning i Ängelholm, med stark beställarkompetens genomfört en planerings- och upphandlingsprocess baserad på tidig samverkan och tydliga krav av beställare, om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm.

 • Byggprocess med garantiförvaltning Byggprocess med garantiförvaltning

  Rapporten beskriver ett utvecklingsprojekt om hur Svenska Bostäder och NCC med nytt angreppssätt och tidig samverkan, vägt samman behovet av kostnadseffektiva produktionslösningar med krav på minskad miljöbelastning, god inomhusmiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader.

 • Bygg så vi har råd att bo Bygg så vi har råd att bo

  Presentation av SABO:s entreprenadtävling och de tio deltagande förslagen Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum presenterar SABO:s entrepenadtävling och de tio deltagande förslagen. Bakgrund, metodik resultat. Resultatet visar att det är fullt möjligt att bygga prisvärda hus med hög kvalitet och rimlig hyresnivå.

 • Bostadsmarknaden år 2004-2005

  Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet 2004-2005 och bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät. Ett samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2003 Bostadsanpassningsbidragen 2003

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under 2003. Uppgifterna har inhämtats från Boverkets bostadsmarknadsenkät 2004.

 • Bo lokalt – planera regionalt Bo lokalt – planera regionalt

  Rapporten medverkar till att öka kunskaperna om bostadspolitikens funktion och om det angelägna i att dels anlägga ett regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen, dels se i vilken grad olika statliga insatser kan samverka med övriga parters åtgärder.

Sidansvarig: Publikationsservice