Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 2 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Idédiskussion kring SMB i planering Idédiskussion kring SMB i planering

    Rapporten ingår i ett idé- och utvecklingsprojekt, SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige.

  • Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk

    Rapporten beskriver olika aspekter på ljud från vindkraftverk. Hur ljudet alstras, utbreder sig, maskeras och kan åtgärdas. Rapporten har tagits fram i samråd med prof. Sten Ljunggren, Institutionen för Byggnadsteknik, KTH och ges ut gemensamt med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket.

Sidansvarig: Publikationsservice