Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 5 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Har du legionella i dina vattenledningar? Har du legionella i dina vattenledningar?

  Broschyren ger information om Legionella och legionärssjuka och tips om vad du ska tänka på när du bygger nytt eller har ett äldre vattensystem.

 • Planera för en god ljudmiljö Planera för en god ljudmiljö

  Skriften bidrar till att ljudmiljön ges en framskjuten plats i planeringen. Den ger inte svar på alla frågor, mycket återstår att utveckla, inte minst när det gäller förtydligande definitioner av riktvärden för buller.

  63,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planera med miljömål - kort sagt

  Bra metoder redovisas för hur vi planerar bäst för att säkerställa en god livsmiljö nu och för framtiden.

 • Tema miljömål – planera för en hållbar utveckling Tema miljömål – planera för en hållbar utveckling

  Korfattad presentation av idé- och metodutvecklingsprojektet SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) om hur man kan använda miljömål i planarbetet.

 • Unga är också medborgare Unga är också medborgare

  Skriften kan användas som ett hjälpmedel och inspiration för den som vill veta mer om samhällsplanering och hur man i förskolan, skolan och fritids kan stödja barn och ungdomar i processen. Framtagen i samarbete med Barnombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Vägverket.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice