Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 16 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Samhällsplanering med miljömål i Sverige – interimrapport och lägesredovisning 4 Samhällsplanering med miljömål i Sverige – interimrapport och lägesredovisning 4

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS. Halvtidsredovisning av SAMS-projektet som handlar om miljömål och indikatorer i fysisk planering. Fallstudierna drivs av Burlövs, Helsingborgs, Trollhättans, Stockholms, Faluns, Borlänges och Storumans kommuner samt Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm.

 • Sams om vatten Sams om vatten

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Hur kan planering bidra till en hållbar vattenförsörjning? Denna studie visar på problemen, men också på möjligheterna, att hantera regionens dricksvattenresurser på ett mer framsynt sätt.

 • SMB och översiktlig fysisk planering SMB och översiktlig fysisk planering

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Rapport om hur strategisk miljöbedömning (SMB) kan utformas i fysisk planering och hur miljömål och indikatorer kan bli till stöd i detta arbete. Rapporten bygger på erfarenheter från projektet SAMS.

 • Säkerhet på tak Säkerhet på tak

  Rapporten är en sammanställning av gällande regler för säkerhet på tak, både när det gäller fasta säkerhetsanordningar och arbete som utförs på tak. Framtagen i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och i samråd med Jordbruksverket och Räddningsverket.

 • Översiktsplanering för hållbar utveckling Översiktsplanering för hållbar utveckling

  Rapporten ger konkreta exempel på hur fem kommuner arbetar för att uppnå en hållbar utveckling med stöd av översiktsplanering. Valda exempel fokuserar på behandlingen av miljömål och miljöaspekter.

 • Översiktsplanering med IT och GIS för hållbar utveckling Översiktsplanering med IT och GIS för hållbar utveckling

  Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Rapport från tre seminarietillfällen 1999. Inom ramen för SAMS och i samverkan med Institutionen för Arkitektur och avdelningen för Stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola.

Sidansvarig: Publikationsservice