Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 185 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014

  I Boverkets årsredovisning för 2014 summerar vi året som gått.

 • Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2013 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2013

  Det kommunala bostadsbolaget ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2013.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

  Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)". Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet har planerats och genomförts under 2014.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden 2013

  Boverket har undersökt utvecklingen på den sekundära bostadsmarknaden, det vill säga kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Trenden är att allt fler kommuner hyr ut allt fler lägenheter i andra hand.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsanpassningsbidragen 2013 Bostadsanpassningsbidragen 2013

  Här finner du en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2013. Även de åtgärder som bidrag har beviljats till finns med samt en beskrivning av Boverkets tillsynsverksamhet.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Expertfunktion för byggskador Expertfunktion för byggskador

  Boverket föreslår att en nationell expertfunktion för byggskador inrättas på Boverket. Takras och problem med fukt i enstegstätade fasader är några exempel på byggskador som den nya expertfunktionen ska kunna arbeta med. Syftet är att förebygga skador och att höja kvaliteten på byggnader i Sverige.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 sidor
 • Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

  Slutrapport på uppdraget att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov. Exempel på åtgärder som föreslås är att tillåta byggnader på 25 kvadratmeter i anslutning till befintliga hus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förstudie kontrollplan Förstudie kontrollplan

  Det här är en förstudie som ska vara ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med kontrollplaner. Olika problemområden och frågeställningar lyfts fram, men kommer att besvaras först senare, i en större utredning.

 • Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget – delrapport 1 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget – delrapport 1

  Rapporten följer upp regeringens satsningar på ett prestationsbaserat stimulansmedel. I det första skedet är fokus på hur de tillförda medlen har tagits emot i kommunerna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Det svenska hyressättningssystemet Det svenska hyressättningssystemet

  Sverige har ett administrativt, och vid en internationell jämförelse, unikt system för hyressättning. Rapporten presenterar hur hyressättningssystemet fungerar, på ett övergripande sätt. Vi diskuterar även vilka effekter systemet får på hyresbostadsmarknaden.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice