Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 2 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Buller Buller

    Delmål 3 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998.

  • Varför stadsplanera Varför stadsplanera

    Publikationen vänder sig framför allt till politiker och tjänstemän som i olika former arbetar med stadens utveckling. In English "Make towns - instead of traffic planning and housing development "

    63,60 kr (inkl moms)
    Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice