Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 35 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Sundsvalls Inre Hamn Sundsvalls Inre Hamn

  Rapporten ”Sundsvalls Inre hamn, – ett utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i massivträ”, är en bra introduktion och sammanställning till det rika material som tagits fram kring trähusbyggande. Redovisningen omfattar sammanfattningar av både tekniska och ekonomiska analyser.

 • Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005

  Boverkets styrelse har vid möte den 20 februari 2006 beslutat fastställa Boverkets årsredovisning bestående av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, anslagsredovisning, noter samt väsentliga uppgifter för 2005.

 • Personsäkerhet i tunnlar Personsäkerhet i tunnlar

  Slutrapport om hur man kan öka säkerhetsnivåer och vilken lagstiftning som ska tillämpas i tunnelprojekt.

 • Skydd mot brandgasspridning av ventillationssystem med fläktar i drift Skydd mot brandgasspridning av ventillationssystem med fläktar i drift

  Presentation av ny metod för dimensionering av skyddet mot brandgasspridning via ventilationssystem.

 • Säkerhet på tak Säkerhet på tak

  Rapporten är en sammanställning av gällande regler för säkerhet på tak, både när det gäller fasta säkerhetsanordningar och arbete som utförs på tak. Framtagen i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och i samråd med Jordbruksverket och Räddningsverket.

Sidansvarig: Publikationsservice