Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 21 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014 Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014

  Rapporten tar upp länens analyser av bostadsmarknaden samt Boverkets arbete med stöd till länsstyrelserna.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden 2013

  Boverket har undersökt utvecklingen på den sekundära bostadsmarknaden, det vill säga kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Trenden är att allt fler kommuner hyr ut allt fler lägenheter i andra hand.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar

  I den här rapporten undersöker Boverket om renoveringar av hyresbeståndet leder till flyttningar och vad som händer med de människor som bor i en hyresfastighet som renoveras.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Etableringshinder på bostadsmarknaden Etableringshinder på bostadsmarknaden

  Här analyserar Boverket de etableringsproblem som finns på bostadsmarknaden – och pekar på tänkbara åtgärder för att komma till rätta med dessa.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov Tekniska egenskapskrav på tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov

  Boverket har utrett behovet av att kunna göra undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet, vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets nulägesbeskrivning Boverkets nulägesbeskrivning

  Boverkets nulägesbeskrivning belyser den diskriminering som drabbar medborgare med romsk identitet på den svenska bostadsmarknaden och som förhindrar dem att få sin rätt till bostad respekterad.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer november 2014 Boverkets indikatorer november 2014

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

 • Välkommen till storstan! Välkommen till storstan!

  Bostadsrättsmarknaden i storstadsregionerna är en ständigt het fråga. Bostadsrättsmarknaden är en marknad som sänder värdefulla signaler som hur och var folk vill bo och vad de är beredda att betala för detta.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna

  Detta är den första delrapporten inom regeringsuppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för ökat byggande av småhus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer juni Boverkets indikatorer juni

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Sidansvarig: Publikationsservice