Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 3 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Hur bor morgondagens äldre Hur bor morgondagens äldre

    Rapporten ger underlag och inspiration till de diskussioner som behöver föras runt om i landet om hur morgondagens äldre kommer att vilja och kunna bo i framtiden - och vad deras val kommer att innebära för andra grupper på bostadsmarknaden.

  • Bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknaden i Skåne

    Rapporten redovisar planeringsförutsättningarna för bostadsförsörjningen i Skåne län, samt hur utvecklingen i den nya Öresundsregionen kan komma att få ett betydande inflytande för Sveriges framtid. Samarbete med Region Skåne, länsstyrelsen och kommunförbundet i Skåne län samt kommunerna.

  • Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet

    Rapporten bygger på Statistiska centralbyråns (SCBs)basmaterial som specialbearbetats för att få fram mer detaljerad information om produktionskostnadernas sammansättning och variation. Med stöd av figurer och tabeller visas utvecklingen under de olika perioderna och vad den beror på.

Sidansvarig: Publikationsservice