Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 4 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • En egen härd En egen härd

  Publikationen beskriver unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden och lämnar även förslag till åtgärder. Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

 • Handeln i planeringen Handeln i planeringen

  Rapporten beskriver kort utvecklingen i Sverige och i andra länder och lyfter fram viktiga aspekter som ska belysas i den konsekvensanalys som alltid måste föregå en handelsetablering. Skriften ger slutligen goda exempel på handelsutredningar och handelspolicies.

  159,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kulturvärden i detaljplan Kulturvärden i detaljplan

  Rapporten redovisar Boverkets slutsatser av undersökningen och presenterar goda exempel med avsikt att vägleda och inspirera.

  63,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet

  Rapporten identifierar, beskriver och föreslår åtgärder för att begränsa konflikter med natur- och kulturmiljön och vissa andra markanvändningsintressen.

Sidansvarig: Publikationsservice