Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 681 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Bolån i Sverige - en begränsad marknad Bolån i Sverige - en begränsad marknad

  De svenska hushållen ökar sina skulder i snabb takt. Vi har idag en kombination av höga skulder och rörliga räntor. Speciellt högt skuldsatta hushåll skulle vinna på att ha bundna räntor. Idag saknas det dock möjlighet att binda räntan på riktigt lång sikt, till konkurrensmässiga villkor.

 • Bostaden - en riskfylld tillgång Bostaden - en riskfylld tillgång

  Bostadspriserna är högre än vad som är långsiktigt motiverat och kommer därför att falla. Enligt Bostadskreditnämndens (BKN) bedömning är felprissättningen på småhus cirka 20 procent. Hur stor och utdragen prisnedgången blir beror på konjunkturutvecklingen och räntorna.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2000 Bostadsanpassningsbidragen 2000

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2000.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2001 Bostadsanpassningsbidragen 2001

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2001.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2002 Bostadsanpassningsbidragen 2002

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2002. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2002.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2003 Bostadsanpassningsbidragen 2003

  Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under 2003. Uppgifterna har inhämtats från Boverkets bostadsmarknadsenkät 2004.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2004 Bostadsanpassningsbidragen 2004

  Sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2004. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2005.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2005 Bostadsanpassningsbidragen 2005

  Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2005. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2006.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2006 Bostadsanpassningsbidragen 2006

  Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2006. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2007.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2007 Bostadsanpassningsbidragen 2007

  Här hittar du kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2007. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2008.

Sidansvarig: Publikationsservice