På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 38 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Boverkets budgetunderlag 2017-2019

Boverkets budgetunderlag 2017-2019

Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2016. Under året genomförde myndigheten många olika typer av uppdrag och uppgifter och några exempel på genomförd verksamhet kan du läsa i årsredovisningen.

0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid

Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016

Plattform för hållbar stadsutveckling – årsrapport för 2016

Den tredje årsrapporten för Plattform för hållbar stadsutveckling innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2016. Därutöver beskrivs myndigheternas mål för arbetet samt inriktning och prioriteringar för 2017. En översiktlig analys av Plattformens funktion ingår också.

0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid

En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet bör göras. Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska vara demografiska förändringar, det vill säga hushållsförändringar.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Dagens regler om höjd och våningsantal på byggnader kan vara svåra att förstå och tillämpa. Reglerna finns dessutom inte samlade någonstans, vilket gör beräkningarna ännu svårare. Boverket har därför tagit fram ett exempel på hur reglerna skulle kunna se ut istället, i form av en föreskrift. Föreskriften är tänkt att kunna användas för alla ärenden där en detaljplan behöver tolkas, men framför allt i ärenden om bygglov.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen