På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 29 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

  Här får kommunerna vägledning i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner. Rapporten är framtagen av Räddningsverket i samarbete med Boverket.

 • Energisk arkitektur Energisk arkitektur

  Skriften visar att god arkitektur skapas när byggherre och arkitekt samt andra experter på byggande kommer samman och har en gemensam idé. Den innehåller exempel på god arkitektur där byggherrens idé har varit att skapa en byggnad med ett bra inomhusklimat, en god miljö i övrigt och där resultatet samtidigt är energieffektivt.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument

  I samlingsdokumentet redovisas tre konsultrapporter om energibesiktningsmetoder. Rapporterna är framtagna på uppdrag av Boverket och syftar till att ge en översikt av tillgängliga metoder för småhus, flerbostadshus och lokaler.

 • Open House Open House

  I denna rapport redovisas tillkomsten av ett helt nytt produktionstänkande och utvecklingen av ett nytt industriellt producerbart lättbyggnadssystem, Open House-systemet, samt om tillämpningen av detta i ett stort bostadsbyggnadsprojekt i Bunkeflo i Malmö kommun, det s.k. Annestadsprojektet.

 • Ett fortsatt solvärmestöd Ett fortsatt solvärmestöd

  Rapporten följer upp och utvärderar stöd för installation av solvärme. Vidare lämnas förslag till en samlad utformning och inriktning av ett fortsatt solvärmestöd för såväl små som storskaliga tillämpningar från 2008.

 • Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

  Rapporten redovisar den ekonomiska utvecklingen särskilt med avseende på hushållens boendeekonomi, utgifter för boende, disponibla inkomster och konsumtionsutrymmet efter boendet år 2004 samt prognos för år 2006. Rapporten visar även regionala skillnader.

 • En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument En studie av allmännyttiga bostadsföretag som kommunala instrument

  Rapporten informerar om hur allmännyttiga bostadsföretag fungerar som kommunala instrument. Kommunala bostadsföretag i 25 kommuner har ingått i studien.

 • Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Undantag från obligatoriska ventilationskontroller

  Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000 - 2005 av en försöksverksamhet med undantag från obligatorisk funktionskontroll av ventilation. Försöksverksamheten har omfattat 25 fastighetsägare och knappt 7 000 ventilationssystem. Byggnadsbestånden har varit av olika slag och varierande storlek

 • Byggherrar i samverkan Byggherrar i samverkan

  Publikationen presenterar en slutrapport från en seminarieserie kring ”Byggkostnadsforums pilotprojekt metoder och resultat” och redovisar resultaten från informationsprojektet Byggherrar i Samverkan .

 • Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen? Bostadsbidrag, ett rättvist bostadsstöd för barnen?

  Rapporten följer upp och utvärderar de statliga styrmedlen inom bostadspolitiken. Uppföljning och utvärdering av effekten av1997 års regelförändringar av bostadsbidraget, det vill säga det regelverk som, mindre förändringar, fortfarande gäller.

Sidansvarig: Publikationsservice