På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 28 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn

Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn

Lägesbeskrivning av hur bygg- och fastighetsbranscherna hanterar sitt rivningsavfall samt hur myndigheter bedriver sin tillsyn i frågan. Den totala mängden rivningsavfall, hanteringen och sortering av det och framför allt sortering och omhändertagande av farligt avfall har studerats.

Integration och segregation i boendet

Integration och segregation i boendet

Rapporten presenterar en genomgång av själva begreppen samt visar hur de kan kopplas till boendet. Genom lämpliga indikatorer har integrationen och segregationen följts upp angående boende i olika delar av landet.

Kärnhem

Kärnhem

Rapporten visar hur byggbolaget Kärnhem genom ett husprogram gjort det möjligt att bygga bostäder med god design och kvalitet till rimliga kostnader. Rapporten redovisar dels arbetet med framtagande av husprogrammet med alla ritningar, detaljer och rutiner som följer och dels erfarenheterna vid byggnation i konkreta projekt.

Vattendirektivet i fysisk planering

Vattendirektivet i fysisk planering

Beskrivning av hur den nya vattenplaneringen kommer att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen och hur fysisk planering kan användas för att bidra till att nå direktivets mål om god vattenstatus år 2015.

Strategier för regional utveckling

Strategier för regional utveckling

Redovisning av Boverkets granskning av befintliga regionala utvecklingsprogram och liknande dokument som länsstrategier med flera. Rapporten visar möjligheter och vinster av en ökad samverkan i den regionala utvecklingsplaneringen mellan fysisk samhällsplanering och ekonomisk utvecklingsplanering.

Stadspolitiska utblickar i Europa

Stadspolitiska utblickar i Europa

Rapporten ger en kunskapsöversikt över olika länders stadspolitik samt jämförelse och diskussion kring olika angreppssätt. De länder som studerats är Danmark, England och Skottland, Finland, Frankrike, Holland, Norge och Tyskland.

Sidansvarig: Publikationsservice