På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 16 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Säkerhet på tak

Säkerhet på tak

Rapporten är en sammanställning av gällande regler för säkerhet på tak, både när det gäller fasta säkerhetsanordningar och arbete som utförs på tak. Framtagen i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och i samråd med Jordbruksverket och Räddningsverket.

Sams om vatten

Sams om vatten

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Hur kan planering bidra till en hållbar vattenförsörjning? Denna studie visar på problemen, men också på möjligheterna, att hantera regionens dricksvattenresurser på ett mer framsynt sätt.

SMB och översiktlig fysisk planering

SMB och översiktlig fysisk planering

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS Rapport om hur strategisk miljöbedömning (SMB) kan utformas i fysisk planering och hur miljömål och indikatorer kan bli till stöd i detta arbete. Rapporten bygger på erfarenheter från projektet SAMS.

Bioenergi och kretslopp stad/land

Bioenergi och kretslopp stad/land

Vad finns det för behov och möjligheter att öka den lokala produktionen av biobränslen och vad har planeringen för roll i denna fråga? Den här skriften beskriver hur odling och användning av biobränslen kan tillgodose flera miljömål och pekar på vikten av en hög planeringsberedskap i kommunerna.

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg

Fallstudie Helsingborg - tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem, visar hur man genom planering bidrar till att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik. Fallstudien inom ramen för idé- och metodutvecklingsprojektet SAMS – Samhällsplanering med miljömål i Sverige.

Tillbaka till toppen