På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 690 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Uppföljning av bidrag för grönare städer 2018

Uppföljning av bidrag för grönare städer 2018

Under 2018 har det vid två tillfällen funnits möjlighet för kommuner att söka bidrag för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster. Syftet med bidraget är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Rapporten innehåller en redovisning av vilka åtgärder bidraget har gått till samt hur det fördelats.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Mångfunktionella gator

Mångfunktionella gator

Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för skred, ras och erosion. Syftet med uppdraget har varit att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar. Denna rapport är i första hand en redovisning av hur uppdraget har genomförts.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

I årsredovisningen redovisar Boverket sitt arbete under 2018. I avsnittet "GD har ordet" finns generaldirektörens sammanfattning av året som gick. Boverkets årsredovisning 2018 finns att beställa eller att ladda ner som pdf.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019

Fördjupad utvärdering av God Bebyggd Miljö 2019

Boverket har i uppgift att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ska i arbetet rapportera till Naturvårdsverket, och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Denna rapport är en målvis analys av förutsättningarna för God bebyggd miljö.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Regeringsuppdraget redovisas genom två delrapporter och en slutrapport. Denna första delrapport beskriver hur arbetet bedrivits under år 2018 samt vilka resultat som uppnåtts.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Kompetensinsatserna ska pågå under åren 2017–2020. Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet och denna rapport är för 2018.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice