Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 664 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Behov av nya bostäder 2018-2025 Behov av nya bostäder 2018-2025

  Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför regelbundet olika typer av prognoser och bedömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av nya bostäder. Föreliggande rapport innehåller en reviderad beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landet fram till och med 2025.

 • Boverkets indikatorer juni 2018 Boverkets indikatorer juni 2018

  En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Klimatdeklaration av byggnader Klimatdeklaration av byggnader

  Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag Bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

  I syfte att sänka trösklarna för utländska aktörer som vill ta sig in på den svenska marknaden och därmed främja konkurrensen har regeringen gett Boverket i uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats där utländska byggherrar och byggföretag lätt kan hitta information om vilka regler som gäller för den som vill bedriva verksamhet i Sverige.

 • Smarta städer och regioner Smarta städer och regioner

  Boverket har under hösten 2017 genomfört projektet ”Smarta städer och regioner” med medel från Tillväxtverket. Denna rapport beskriver syftet med projektet, hur det har genomförts, resultaten samt vilka slutsatser som har dragits.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning

  En rapport om att det nordiska samarbetet behöver utvecklas kring tillgänglighetsforskning och förstärkas genom instiftandet av en fast arbetsgrupp. De nordiska ländernas byggmyndigheter är överens om att det behövs ett gemensamt kunskapsunderlag för att möjliggöra harmonisering av byggreglerna inom universell utformning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Äldres boendeekonomi Äldres boendeekonomi

  Boverket ska följa utvecklingen på bostadsmarknaden och i denna rapport redovisar vi äldres boende och boendeekonomi. Rapporten innehåller en statistisk genomgång av boende, inkomster, boendeutgifter och boendekvalitet för hushåll med äldre personer.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Individuell mätning och debitering Individuell mätning och debitering

  I två utredningar 2014 och 2015 bedömde Boverket att individuell mätning och debitering generellt inte var lönsamt. Boverkets rekommendation till regeringen var därför att inte ställa några krav på förordningsnivå. Regeringen följde Boverkets rekommendation, med tillägget att frågan skulle följas upp. I denna rapport redovisas resultatet av uppföljningen 2018.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

  Slutredovisning av ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

  Boverket har haft ett uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice