På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 694 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt energiprestandadirektivet.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Boverkets sektorsansvar inom planering, byggande och boende berör många aktörer och reglerna i plan- och bygglagen (PBL) påverkar stora, långsiktiga investeringar både för samhället, företag och enskilda. Det är en av slutsatserna när vi avslutar ett treårigt utvecklingsuppdrag att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Översyn av energikraven i investeringsstödsförordningen

Översyn av energikraven i investeringsstödsförordningen

Boverket har sett över de energikrav som finns i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande med anledning av den kommande ändringen i BBR. Regeringsuppdraget levererades till regeringen den 1 juli 2020.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverkets indikatorer juni 2020

Boverkets indikatorer juni 2020

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Boverket fick under sommaren 2019 i uppdrag av regeringen att inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Som en del i detta uppdrag ingick att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Godstransporter i fysisk planering

Godstransporter i fysisk planering

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hur godstransporter tas om hand i den fysiska planeringen. I uppdraget har även ingått att utveckla en vägledning inklusive lärande exempel avseende godstransporter i fysisk planering.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Regionernas roll i gestaltad livsmiljö

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och kvalitativa och hållbara livsmiljöer för sina medborgare. Arkitektur, form, design, kultur, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på kopplingen mellan regional utveckling och gestaltad livsmiljö. Syftet är att inspirera regioner till att ta inspiration och kraft i den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Rapporten innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2018.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Team Europa 2019

Team Europa 2019

I denna rapport beskriver Boverket aktuella EU-initiativ som berör myndighetens verksamhetsfält.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Tillbaka till toppen