På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare

Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
171
ISBN (tryck):
978-91-7563-101-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-102-8
Rapport:
2014:4
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Att i förväg reglera byggrätter, det vill säga hur mycket man får bygga, har gjorts i över hundra år i Sverige. Nästan lika länge har begreppen som används för regleringen diskuterats. Frågan hur högt ett hus ska anses vara har hela tiden varit central i de diskussionerna. Det har i lagstiftning, vägledning och rättspraxis genom åren funnits en lång rad olika sätt att tillämpa planbestämmelser om höjdreglering på.

Boverket har i uppdraget ingående utrett begreppen och även ifrågasatt de allmänna råd som verket tidigare tagit fram och de domstolsyttranden som verket har gjort.

Sidansvarig: Publikationsservice