Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk

Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler

Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
94
ISBN (tryck):
978-91-86827-03-8
ISBN (PDF):
978-91-86827-04-5
254,40 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Genom årens lopp har insamlingen av hushållsavfall utvecklats. Hanteringen av avfall har gått från ett kretslopp med sanitära problem över rationell bortforsling och fram till dagens komplexa system för återvinning. Alla dessa förändringar har påverkat hushållen avsevärt genom att:

  • vi måste sortera avfallet i flera fraktioner,
  • avfallshanteringen tar större plats i våra bostäder,
  • avfallet lämnas på flera olika platser och ofta kräver transport med bil.

Vi hoppas att denna idébok ska bidra till ett ökat medborgarfokus så att avfallsutrymmen, återvinningsstationer och centraler blir säkra, tillgängliga och estetiska.

Sidansvarig: Publikationsservice