Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enklare utan hinder

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
244
ISBN (tryck):
91-7147-857-4
ISBN (PDF):
-

Skärpta krav i plan- och bygglagen gör att alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till minsta detalj, ska ha tillgänglighetsperspektivet i åtanke. Boverket vill med denna idébok, genom flera bildexempel på olika lösningar, visa hur enklare hinder kan byggas bort på ett bra sätt.

Den visar också hur några kommuner arbetar med tillgänglighet. Ett avsnitt ger bakgrundsinformation till Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser.

Hela föreskriften, samt utdrag ur de lagar och förordningar som vi hänvisar till, finns som bilagor i slutet av boken.

Tillbaka till toppen