Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för obligatorisk CE-märkning

Granskad:

Om du har kommit fram till att din produkt omfattas av en harmoniserad standard ska du upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten efter den standarden, senast när samexistensperioden är slut.

Vilka väsentliga egenskaper du ska ange i prestandadeklarationen ser du i den harmoniserade standardens ZA-bilaga. Det styrs av de nationella byggreglerna i det land där du tänker sälja produkten.

  1. Standarden måste köpas och det kan du göra på SIS webbplats.

  2. Bläddra fram till ZA-bilagan i standarden. Där ser du vilka egenskaper som är möjliga att redovisa, vilken roll tillverkaren respektive det anmälda organet har samt exempel på CE-märkning.

  3. Fråga kontaktpunkten för byggprodukter, i det land där du tänker sälja din CE-märkta produkt, vilka väsentliga egenskaper du måste redovisa för att uppfylla landets regler och praxis.

  4. Ta fram tekniska indata till prestandadeklarationen och CE-märkningen. I många fall behöver du ta hjälp av ett anmält organ för standarden.

  5. För in uppgifterna i prestandadeklarationen enligt mallen i bilaga III i byggproduktförordningen (CPR).

  6. Ta fram bruksanvisning och eventuell säkerhetsinformation som också ska följa med produkten. Se Kemikalieinspektionens webbplats för att läsa mer om den kemikalieinformation som eventuellt ska lämnas för produkten. Tänk på att varje land får bestämma om på vilket språk bruksanvisningar och information ska vara.

  7. Med det intygar du att produktens prestanda stämmer med vad du uppgett i prestandadeklarationen.

  8. Som tillverkare ska du se till att originalet av prestandadeklarationen och den tekniska dokumentationen om produkten finns tillgänglig i tio år efter att den sista produkten av produkttypen har sålts. Läs mer om prestandadeklarationen i "Relaterad information".

När produkten är prestandadeklarerad och CE-märkt får den säljas. Går det att redovisa en uppgift i prestandadeklarationen och CE-märkningen så får du inte redovisa dessa egenskaper på något annat sätt.

Kontaktpunkten

Illustration över produkter med CE-märkning

Den svenska kontaktpunkten för byggprodukter hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen