Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänt om handboken

Granskad:

Här finns det allmän information om hur handboken är uppbyggd och en kort beskrivning av dess innehåll. För att underlätta för läsaren finns speciella funktioner i handboken, om dessa kan du läsa mer längre ner på sidan.

Om handboken

Boverkets digitala handbok vänder sig i första hand till dig som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till dig som söker allmän information om energideklarationen. Handboken riktar sig också till energiexperter och är tänkt som ett en vägledning och ett stöd i deras arbete.

Handboken syftar till att öka förståelsen för de regler som ligger till grund för energideklarationen och innehåller information om vad en energideklaration är, när den ska upprättas och av vem. Här är det också möjligt att ta del av information om Boverkets tillsynsarbete och hitta regelverket i fulltext.

Du navigerar i handboken genom huvudrubrikerna överst på startsidan och kan därifrån klicka vidare till olika underrubriker och fördjupningstexter. På startsidan kan du även gå direkt till andra delar av handboken via genvägar. Nederst på sidan går det även att läsa om aktuella nyheter inom energiområdet och hitta information från andra platser på Boverkets hemsida.

Handbokens huvudavsnitt

Handboken är uppdelad i fyra olika huvudavsnitt, så läsaren kan välja avsnitt utifrån den information som eftersöks. Vilka de är presenteras nedan.

Energideklaration

I detta avsnitt går det att läsa om vilka byggnader som ska ha en energideklaration och vilka som inte ska ha det. Här finns också information om energideklarationens innehåll och om Boverkets och andra aktörers roll i arbetet med deklarationerna. Du kan också läsa reglerna för energideklarationerna och hitta aktuell statistik.

Hitta energiexpert

På denna sida kan du söka efter en certifierad energiexpert. Sökningsfunktionen är i första hand inriktad på var energiexperten finns geografiskt, men en mer avancerad sökning är också möjlig.

Hämta energideklaration

Här kan du söka efter en kortfattad information om byggnaden eller hämta en befintlig energideklaration ur vårt register.

För energiexperter

Detta avsnitt riktar sig till dig som energiexpert och är tänkt som ett stöd i arbetet med att upprätta energideklarationer. Här kan du även ansöka om behörighet till Boverkets energideklarationsregister.

Handboken är inte en rättskälla

Observera att handboken i sig inte utgör någon rättskälla även om den återger de rättskällor som finns om energideklaration för byggnader.

Speciella funktioner i handboken

Sökmotor

Det finns sökmöjlighet på varje webbsida. Träffarna kommer bara från innehållet i denna handbok.

Ordlista

Det är möjligt att få en förklaring till vissa ord i den löpande texten i handboken genom att läsaren klickar på ordet.

Utfällbara regler

Alla hänvisningar till regler sker genom att klicka på hänvisningen i texten som ligger i en rektangulär ruta med grå bakgrund. Till exempel tryck på rutan nedan: Då öppnas texten och du kan läsa den.

5 §
  Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om
   1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
   2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. Lag (2012:398) .

Reglerna uppdateras automatiskt när det sker förändringar i dem. Det garanterar att handbokens besökare alltid har tillgång till den aktuella regeltexten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen