Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om Boverkets byggregler, BBR

Många behöver använda Boverkets byggregler, BBR. Du kan ha nytta av att läsa både själva regeltexten och andra material. Här finns länkar till det material som finns. För regler om konstruktion, se sidan om Boverkets konstruktionsregler.

Författningstexten

Författningarna, med dess ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, finns samlade under Lag & rätt.

Nu gällande BBR hittar du på nedanstående länk. Överst på sidan finns en konsoliderad version av BBR. Konsoliderad version innebär att författningens ursprungliga lydelse har uppdaterats med alla ändringar som har gjorts i författningen. Tänk på att i en konsoliderad version finns inte ikraftträdande- och övergångsbestämmelser med. Dessa finns i stället i slutet av varje ändringsförfattning. På sidan finns även konsekvensutredningar. 

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (i Boverkets författningssamling)

Boverkets byggregler (BFS 2011:6) ändrades den 1 september 2020 genom BFS 2020:4 (BBR 29). Du kan läsa om ändringarna i "Relaterad information". 

Vägledning

Vägledning till BBR finns på PBL kunskapsbanken. De finns digitalt och uppdateras vid behov.

Vägledning till BBR

I vägledningen förklaras bland annat kopplingarna mellan plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och föreskrifter och allmänna råd i BBR. Det finns närmare beskrivet om skillnaden mellan lag, förordning, föreskrift och allmänna råd på webbsidan Regelhierarki.

Regelhierarki

Ämnessidor

Ämnessidor om många av de områden som BBR gäller för, innehåller bland annat förstudier, rättsfall, handböcker och informationsblad.

Hälsa & inomhusmiljö

Säkerhet

Tillgänglighet & bostadsutformning

Bygg och renovera energieffektivt

Frågor och svar

Boverkets har skrivit svar på vanliga frågor som kommer in angående BBR. Frågor och svar finns på respektive ämnessida.

Söksida för alla frågor och svar

Äldre byggregler

För dig som behöver känna till äldre bestämmelser har Boverket skannat in många äldre regler.

Äldre regler om byggande

BBR 26 in English

BBR, Boverket's Building regulations is available in English. This version, BBR 26 (BFS 2018:4), is not the latest version. The latest version is BBR 29, it is only available in Swedish. The English interpretation is only for informative purpose. It is the Swedish version of the latest BBR that is legally binding.

BBR 26 in English

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen