På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Altan

Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

På denna sida beskrivs olika exempel på när du inte behöver bygglov eller anmälan för din altan och när du bör fråga din kommun om du behöver bygglov eller anmälan. Det beskrivs även hur du mäter din altans höjd och om du kan bygga räcke, staket eller plank på din altan.

Exempel 1: Altan som inte kräver bygglov
Exempel 2 Altan som är placerad nära grannen och grannen godkänt placeringen
Exempel 3 Altan som är placerad nära grannen och grannen inte godkänt placeringen
Exempel 4 Altan som är placerad vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
Exempel 5 Altan som är längre än 3.6 meter
Exempel 6 Altan som byggs till annan byggnad än bostadshus
Exempel 7 Friliggande altan

Hur vet du hur hög din altan är?

I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov eller anmälan. Du mäter  höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån.

Staket, räcke eller plank på din altan

Hus med altan. Måtten 3.6 meter och 1.8 meter i höjd. Altanen har ett staket. 1.8 meter visas att det är upp till altangolvet.
Altan till ett en- och tvåbostadshus där höjden mäts från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida. På altanen finns ett staket som inte ska räknas med i höjden. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.

Ett hus med en altan som är 3.6 meter. Ett plank på altanen gör att 1.8 meter hög altan är inklusive planket.
Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Plankets höjd räknas från marken. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan.

Hur vet du om din byggnad eller det bebyggelseområde du bor i är särskilt värdefullt?

För att veta om din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv är det alltid bäst att fråga din kommun.

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej