På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Studentbostäder

För studentbostäder är kraven på areor och inredning lägre än för övriga bostäder i Boverkets byggregler, BBR. Det innebär att en studentbostad kan ha mindre boarea än övriga bostäder.

Det finns särskilda regler för studentbostäder i BBR. Det handlar om bostäder enbart avsedda för studenter vid universitet eller högskola.

Studentbostäder om högst 35 m2 utan gemensamma delar

I en studentbostad om högst 35 m2 kan funktionerna daglig samvaro, sömn och vila och matlagning finnas i samma rum. De olika funktionerna i rummet behöver inte kunna skiljas av från varandra. Därför räcker det att rummet har ett fönster. Bostaden ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga, och det gäller alltså även hygienrummet.

I en studentbostad om högst 35 m2 kan dessutom funktionerna daglig samvaro, sömn och vila och måltider finnas på samma utrymme, dvs. överlappa varandra. Dessa överlappande funktioner kan exempelvis lösas med en bäddsoffa med bord. På så sätt kan en sådan bostad göras ännu mindre än motsvarande vanliga bostäder.

Det minsta rekommenderade måttet som är godtagbart för utrymmet och inredningslängden för matlagning anges direkt i det allmänna rådet i 3:225. Här gäller inte den generella hänvisningen till SS 91 42 21. Men de ingående funktioner som anges i standarden ger vägledning om hur kravet på inredning för matlagning kan lösas. Det handlar exempelvis om att det behövs spis, vask och kylskåp. Även måtten för förvaring och plats för ytterkläder anges direkt i det allmänna rådet. För övriga mått gäller den generella hänvisningen till SS 91 42 21.

Studentbostäder om högst 35 m2 kan utformas utan plats för medhjälpare på sängens bortre sida.

En studentbostad med samtliga funktioner i den egna bostaden kan få en boarea på som minst cirka 16 m2.

Exempel på studentbostad
Exempel på studentbostad. Illustration: Altefur Development/Boverket

Dagsljus och solljus i studentbostäder

Studentbostäder om högst 35 m2 behöver inte ha tillgång till direkt solljus.

Läs mer 

Du hittar en konsekvensutredning om reglerna för studentbostäder under rubriken "Boverkets författningssamling" i Relaterad information.

Du kan läsa om vad som gäller för bostäder med gemensamma delar här.

Du kan läsa om vilka krav som ställs på vanliga bostäder om högst 35 m2 här.

Ändring av byggnad till studentbostad

Det finns i ändringsavsnittet om bostadsutformning ett allmänt råd som tar sikte på när man bygger om större byggnader med stort djup eller bärande mellanväggar till studentbostäder eller bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227. Det kan då finnas skäl att göra avkall på kraven på bostadsutformning.

När studentbostad blir annan bostad

Byggnadsnämnden ska med hjälp av Boverkets definition i ärenden kopplade till uppförande av en byggnad eller ändring av en byggnad kontrollera om byggnaden är tänkt att användas som bostad för de som studerar vid universitet eller högskola. Byggnadsnämnden får i normalfallet förlita sig på byggherrens uppgifter om byggnadens avsedda användning. Det är lämpligt att det av en ansökan om bygglov tydligt anges om ansökan avser studentbostäder eller inte.

Nämnden bör vid bygglovet upplysa om att det ställs krav som för en vanlig bostad om man ändrar användningssättet från studentboende till vanliga bostäder. Det är i sig inte bygglovspliktigt eller anmälanspliktigt att ändra användningen från studentboende till vanligt boende.

Med ändring avses även ändrat användningssätt. Att ändra från studentbostad till vanlig bostad innebär ändrat användningssätt. Kraven i bygglagstiftningen som gäller för ändring blir alltså tillämpliga. Det är upp till kommunen att bedöma om man ska bedriva aktiv tillsyn kring om det sker någon förändring av vilka som bor i studentbostäderna. Men kommunen ska alltid undersöka det om man blir uppmärksammad på frågan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej