Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ombyggnad

Granskad:

I ett par domar har Mark – och miljödomstolen tagit ställning till om en viss åtgärd ska anses vara en ombyggnad.

Tillbyggnad av ett enbostadshus

Byggherren avsåg att genomföra följande åtgärder:

  • byggnaden förses med ytterligare ett våningsplan så att den får två plan,
  • befintligt uterum ersätts med ett nytt,
  • hela fasaden ändras, bland annat avseende material och fönstersättning,
  • befintlig planlösning ändras, väggar rivs, ny trappa till övervåningen, och
  • förlängning av befintlig murstock.

Byggnadsnämnden bedömde att åtgärderna var så omfattande att de kunde hänföras till ombyggnad och ställde därför krav på att hygienrummet i bottenvåningen skulle göras tillgängligt.

Mark- och miljödomstolen delade byggnadsnämndens bedömning att åtgärden skulle hänföras till ombyggnad och att krav då kunde ställa på hygienrummet. I sin argumentation hade byggnadsnämnden hänvisat till att ombyggnadskostnaden översteg 25 procent av nybyggnadskostnaden för en motsvarande byggnad. I domen kommenteras detta med att även om kostnaden kan anses vara en förstärkning av resonemanget, så utgör de 25 procent inget villkor eller gräns för om en åtgärd ska anses vara en ombyggnad eller inte. I domen framgår ingen närmare motivering av varför den aktuella åtgärden bedömdes vara en ombyggnad.
(MMD Växjö 2014-03-05, mål nr P 5109-13)

Inglasade balkonger

Byggherren ville ersätta befintliga balkonger med större, inglasade balkonger. Byggnadsnämnden ansåg att åtgärden utgjorde en ombyggnad och krävde att de befintliga balkongdörrarna skulle ersättas med tillgängliga dörrar. Mark- och miljödomstolen konstaterade att den sökta åtgärden varken omfattade en betydande och avgränsbar del av de berörda byggnaderna eller innebar en påtaglig förnyelse. Åtgärden utgjorde därför ingen ombyggnad. (MMD Växjö 2015-10-22, mål nr P 4046-15)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen