Från översiktsplan till slutbesked - ett exempel

I den här filmen presenteras ett exempel som visar hur tillgänglighet och funktionshindersperspektivet kan användas i planeringen från översiktsplanering till slutbesked. Med tillgänglighet menas i det här fallet användbarhet för alla samhällsgrupper, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Filmen är ett utdrag ur utbildningen Att arbeta med PBL, del 4 som handlar om Intressen och krav.

Boverkets PBL Akademi

PBL Akademin, webbutbildning inom Boverkets uppdrag PBL kompetens, ska förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen. Utbildningarna riktar sig till två grupper, dels till dig som förtroendevald, dels till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen.

Här kan du läsa mer om PBL Akademin 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej