Uppsala - principer för en klimatsmart fysisk utveckling

Uppsala kommun antog en ny kommunomfattande översiktsplan i slutet av 2016. I arbetet med den nya planen har kommunen formulerat två principer - skapa närhet och skapa mervärden - som varit vägledande för utformningen av förslaget till översiktsplan.

Uppsala

Befolkningsmängd (2016-06-30): 211 411 invånare
Yta: 2 234,5 km²
Befolkningstäthet: 94,6 inv./ km²
Län: Uppsala län
Översiktsplan: Antagen 2016

Kommunens roll för global klimatåterhämtning

Uppsala kommun har höga ambitioner när det gäller klimatet. Senast år 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt, det vill säga binda mer koldioxid från atmosfären än vad som släpps ut. Ett av översiktsplanens fyra prioriterade områden handlar om att vara en föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling. Målbild för 2050 när det gäller hållbart resande är att kollektivtrafik, gång- och cykel tillsammans ska utgöra minst 75 procent av resandet inom staden.

Via menyn kan du läsa mer om Uppsalas arbete med den nya planen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej