Örebro - strategi för förtätning och funktionsblandning

Örebro har vridit och vänt på de två mest frekventa orden i dagens stadsplanering: förtätning och blandning. Resultatet är en handlingsplan som pekar ut de bästa lägena för infill-projekt, vindsvåningar och riktigt höga hus.

Örebro

Befolkningsmängd (2016-06-30): 144 935 invånare
Yta: 1 620,6 km²
Befolkningstäthet: 89 inv./ km²
Län: Örebro län
Översiktsplan: Antagen 2010, samråd av ny ÖP kommer ske under 2017

Örebro är en av landets snabbast växande städer. Sedan 2007 har antalet kommuninvånare ökat med i snitt 1 700 personer varje år. Under de senaste åren har inflyttningen till kommunen accelererat snabbt och i takt med befolkningsökningen behövs det fler bostäder, skolor och arbetsplatser.

För att visa hur och i vilken ordning bebyggelsen ska växa de närmaste tio åren har Örebro tagit fram en första version av en handlingsplan för stadens byggande.

Peder Hallkvist. Foto: Susanne Flink
Peder Hallkvist. Foto: Susanne Flink

"Huvudsyftet är att konkretisera översiktsplanens mer långsiktiga perspektiv. Örebro ska växa genom att nya stadsdelar adderas till den befintliga staden, men också genom att den befintliga bebyggelsen förtätas", säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro.

 

Förutom att handlingsplanen visar i vilken ordning nya stadsdelar ska byggas ut förtydligar den också hur kommunen ser på två viktiga principer i svensk stadsplanering: förtätning och blandning.

Via menyn kan du läsa mer om Örebros strategi för förtätning och blandning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej