Samordnad planering av gaturum och bebyggelse

Attraktiva gaturum och stadsmiljöer är viktiga aspekter för ett gott stadsliv och livskvalitet i en stad. Malmös befintliga huvudgator utgör viktiga stadsrum och är samtidigt viktiga länkar som kopplar samman staden.

Den största delen av alla transporter utförs på huvudgatorna och här samlas flera av stadens intressen, exempelvis förflyttningar, vistelse, upplevelser och handel. I en tätare stad kommer intresset och mängden funktioner öka längs huvudgatorna, vilket ställer högre krav på vad som ska prioriteras.

Varje gata och stadsrum har sina egna förutsättningar med målpunkter, kvaliteter, anspråk och begränsande utrymmen. I Malmö har man identifierat följande kriterier som är viktiga för att skapa en attraktiv stadshuvudgata:

  • plats för alla människor
  • lugnt tempo
  • tätt mellan korsningspunkter
  • definierat gaturum, exempelvis vikten av närzon och fasader, träd och planteringar och tydlig användning.

"Att samordna planeringen av gaturum och bebyggelse är viktigt för att skapa trivsamma och hållbara miljöer och strukturer som ger förutsättningar för ett klimatsmart beteende", säger Andreas Nordin, trafikstrateg på gatukontoret i Malmö.

I "Relaterad information" finns en länk till Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej