Minska biltrafikens utrymme

En ökad biltrafik leder både till ökade utsläpp av växthusgaser, ökat markanspråk för infrastruktur, buller- och luftföroreningar samt trängsel. Allt detta påverkar stadens attraktivitet på flera plan.

"Att möta ökad biltrafik och bilköer med fler eller bredare gator och vägar har visat sig vara en kortsiktig lösning. Mer vägutrymme leder i stor utsträckning istället till ökad biltrafik", säger Andreas Nordin, trafikstrateg på gatukontoret i Malmö.

Tillgången och kostnaden för bilparkering är ett starkt styrmedel som man använder sig av i Malmö. En översyn av Malmö stads parkeringspolicy ska göras och syftar till att ta fram målstyrande parkeringsstrategier för att nå målsättningarna i översiktsplanen, trafik- och mobilitetsplanen och stadens bostadspolitik. Sex fokusområden ligger till grund för arbetet med att ta fram en ny policy:

  • Exploatering i befintlig stad
  • Parkering och angöring på allmän platsmark
  • Parkering och angöring vid förskola och skola
  • Handelns och den kommersiella servicens behov av parkering
  • Boendeparkering
  • Parkering Malmös roll.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej