Åtgärdskatalog för genomförande av målen

Som bilaga till energi och klimatplanen har kommunen tagit fram en åtgärdskatalog. Den innehåller åtgärder för effektivare energianvändning och ökad produktion av förnybar energi. Åtgärderna ska bidra till att de politiskt beslutade målen i energi- och klimatplanen uppnås.

"Vår Plan för energi och klimat har verkligen fått genomslag i den kommunala verksamheten", säger Yvonne Träff, som är miljöstrateg i Lidköpings kommun.

Syftet med katalogen är att lyfta fram strategiskt viktiga åtgärder för kommunens förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser. Åtgärderna har tagits fram gemensamt i kommunens förvaltningar och bolag och utgör ett underlag för strategisk planering och budgeten för Lidköpings kommun. Några exempel på åtgärder som kommunen genomfört är att sätta upp laddningsstolpar för elfordon och anlagt fler cykelvägar på landsbygden. Sedan många år tillbaka genomför kommunen åtgärder i syfte att minska biltrafiken och få fler att välja andra transportsätt. Projekten Vintercyklisterna och Testcyklisterna är exempel på aktiviteter med syftet att fler upptäcker att det är lätt att välja bort bilen och att det med rätt utrustning är möjligt att cykla året runt. Det pågår diskussioner kring nya riktlinjer för parkering och vilket utrymme som bilen ska ges i stadskärnan. Kommunen har även anställt en mobilitetssamordnare som ska arbeta med beteendeförändringar för att minska biltrafiken och få fler att cykla, gå eller åka kollektivt.

Miljöbarometer för uppföljning av målen

För att följa upp sitt arbete i frågor kopplade till energi och klimat har Lidköpings kommun tagit fram en miljöbarometer. Varje år görs en uppföljning av vilka åtgärder som har blivit genomförda och om målen kommer att uppnås.

"Vi vill ha en så transparent redovisning som möjligt över hur väl vi lever upp till de mål och åtgärder som vi satt upp. Omkring hälften av våra 24 delmål för minskad klimatpåverkan och för ökad energieffektivisering ser i dagsläget ut att kunna uppnås", säger Yvonne Träff.

Bild som beskriver Lidköpings kommuns miljöbarometer. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Miljöbarometern
Lidköpings kommuns miljöbarometer. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Miljöbarometern

I samband med att arbetet går framåt föreslås även nya åtgärder. En revidering av målen är också på gång som ska genomföras som en del i arbetet med att ta fram en miljöplan.

"En revidering av målen är nödvändig men samtidigt är det en balansgång att inte ändra målen för ofta för då riskerar man att tappa det långsiktiga perspektivet", säger Yvonne Träff.

 

I "Relaterad information" finns en länk till Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun och bilagan Åtgärdskatalog. Här hittar du även en länk till kommunens miljöbarometer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej